Wij bouwen geen Apps om het apps bouwen. De apps die wij ontwikkelen voor onze klanten moeten een duidelijke toegevoegde waarde hebben, ze zijn een mobile ondersteuning in de dienstverlening van onze klanten.

Suneco heeft een lange geschiedenis met het ontwikkelen van applicaties en websites. Vanuit onze historie hebben wij altijd .Net/ C# en MVC als basistechnieken ingezet. Met de komst van mobile apps is er een nieuwe markt ontstaan die specifieke technieken en ontwikkel kennis vereist. Hoewel veel van onze developers zelf kennis hebben opgedaan in de diverse zogenaamde “native” ontwikkel omgevingen heeft Suneco er in eerste instantie voor gekozen om de primaire focus te houden op het ontwikkelen van applicaties en websites met een responsive insteek.
Met de komst van o.a. Xamarin is het voor Suneco developers echter mogelijk om met bestaande kennis van C# en .Net apps te ontwikkelen voor iOS en Android en om deze ontwikkeling mee te nemen in de bestaande ontwikkel straten, methodieken en procedures.  

Xamarin

Het bouwen van mobile apps doen wij met behulp van Xamarin. Dit ontwikkelplatform stelt ons in staat om in C#/ .Net te ontwikkelen. Hiermee kunnen onze developers werken vanuit de kennis die zijn hebben en is er significant minder specifieke kennis nodig. Ook maakt Xamarin het mogelijk om de apps op te nemen in de kwaliteitsstandaarden die wij hanteren voor al onze ontwikkelwerkzaamheden.

Apps voor elk Platform

Het ontwikkelen in het Xamarin framework biedt de mogelijkheid om apps vanuit één codebase naar drie verschillende mobile platformen te ontwikkelen (Android, iOS en WindowsPhone).

Complexity is your enemy. Any fool can make something complicated. It is hard to make something simple.

Richard Branson - Virgin

Suneco over Mobile App Development

Xamarin - Mobile App Development - Suneco

Redevelop a native app with Xamarin part 1

31 maart 2017

This blog series will give you insights in what it takes to (re)build your app based on the Xamarin development platform. It will cover the struggles, lessons learned, some code examples and the steps taken before we published it to the Google Playstore.

Verder lezen

Boost your Xamarin native projects with MvvmCross

09 maart 2017

With Xamarin you are able to develop cross-platform apps. But what if you are using Xamarin native (instead of Xamarin.Forms) and you want to maximize your code re-use even further? When using MvvmCross you are even able to share parts of your presentation layer and UI logic.

Verder lezen